arrow-downarrow-leftarrow-rightcheckclipboardfacebookgluegoogle-plusimec-whiteinstagramlogo gentimecdekrookbib_liggend_kleingebruik_neglogo ovlsogentpartner-ugentVlaanderen_verbeelding werktselecttwitterpartner-ugentyoutube
Menu

Wat is De Krook?

Privacy-verklaring CVBA Waalse Krook

Comon, merknaam van CVBA Waalse Krook (Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent; hierna Comon/CVBA Waalse Krook) behandelt jouw persoonsgegevens met respect voor jouw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG, ook wel General Data Protection of GDPR genoemd). Comon/CVBA Waalse Krook is de verwerkingsverantwoordelijke.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee Comon/CVBA Waalse Krook je kan herkennen, rechtstreeks of onrechtstreeks. Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die we op één of andere manier aan jou kunnen koppelen, zoals emailadres, telefoonnummer of zelfs IP-adres (het internet-adres van je computer).

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe Comon/CVBA De Krook met jouw persoonsgegevens omgaat.

CVBA De Krook gebruikt jouw persoonsgegevens nooit zomaar. We doen dat enkel voor doelen waarvoor we een duidelijke juridische basis hebben, ook wel rechtmatigheid genoemd. De 3 belangrijkste juridische basissen zijn:

 • Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens voor een bepaald doel te gebruiken
 • We verwerken je gegevens omdat je een overeenkomst bent aangegaan met Comon/CVBA De Krook
 • We verwerken je gegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Deze privacyverklaring betreft:

 • Het gebruik van onze website www.dekrook.be
 • Inschrijven op onze nieuwsbrief
 • Inschrijven voor onze activiteiten
 • Reserveren van vergaderzalen

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en met welk doel?

Het gebruik van onze website www.dekrook.be

Wanneer je onze website gebruikt, houden wij een aantal (anonieme) data bij, waaronder o.m.:

 • Browser-type of IP-adres
 • Besturingsprogramma
 • Pagina’s die op onze website worden bezocht

Op deze manier trachten wij onze website permanent te optimaliseren, en het gebruik ervan te analyseren. Daarnaast worden de gegevens eveneens gebruikt voor statistische doeleinden.

Ga je niet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van deze doeleinden, dan is het niet mogelijk van onze website gebruik te maken.

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Bij inschrijving op onze nieuwsbrief vragen wij volgende persoonsgegevens op:

 • E-mailadres
 • Naam

Wanneer je inschrijft voor onze nieuwsbrief, verwerken we je persoonsgegevens, zodat we jou deze nieuwsbrief kunnen toesturen. Als je ook je naam invult, kunnen we de communicatie personaliseren. De persoonsgegevens worden eveneens gebruikt voor gepseudonimiseerde statistische doeleinden.

Ga je niet akkoord met verwerking van je persoonsgegevens in het kader van deze doeleinden, dan kan je geen gebruik maken van deze dienst. Uitschrijven is bovendien steeds mogelijk volgens de richtlijnen vermeld in de nieuwsbrief.

Inschrijven voor onze activiteiten (o.m. workshops, lezingen, debatten, vragenlijsten, wedstrijden, projectoproepen,…)

Comon/CVBA Waalse Krook organiseert verschillende soorten activiteiten in samenwerking met onder meer partners Stad Gent, Bibliotheek De Krook, imec, Universiteit Gent, Urgent.fm, Vormingplus Gent-Eeklo e.a.

Bij inschrijving voor deze activiteiten vragen wij o.m. volgende persoonsgegevens op:

 • Emailadres
 • Familie-en voornaam
 • Organisatie
 • Gemeente/stad
 • Facturatie-adres

Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de administratieve verwerking en de opvolging van je inschrijving. Ben je het daar niet mee eens, dan kan je niet inschrijven voor de desbetreffende activiteit.

Mits jouw toestemming worden deze gegevens gebruikt om je informatie te sturen met betrekking tot toekomstige activiteiten.

Reservatie van vergaderzalen

Bij de reservatie van vergaderzalen worden o.m. volgende persoonsgegevens opgevraagd:

 • Emailadres
 • Familie-en voornaam
 • Organisatie
 • Facturatieadres

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de administratieve verwerking en opvolging van je reservatie, alsook om je concrete informatie met betrekking tot je reservering te kunnen bezorgen. Ga je daarmee niet akkoord, dan is reservatie niet mogelijk.

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Comon/CVBA Waalse Krook is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’, wat betekent dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor. Juridisch gezien bepalen wij het ‘doel van de verwerking’.

Je persoonsgegevens komen enkel bij de medewerkers die ze nodig hebben voor de beschreven doeleinden.

We zullen je persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan anderen. We doen dat enkel als je ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als er een wet is die ons daartoe verplicht.

Voor heel wat verwerkingen werken we samen met allerhande leveranciers. Die bedrijven en organisaties werken in onze opdracht, en worden dan ‘verwerkers’ genoemd. Met deze verwerkers maken we strikte afspraken, om zo te verzekeren dat ze dezelfde hoge privacystandaarden gebruiken.

Bewaartermijn

Comon/CVBA Waalse Krook zal jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de vastgelegde doelstelling bewaren, tenzij wettelijk anders bepaald.

Rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verleent je een aantal rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens:

Je hebt het recht om je gegevens in te kijken alsook over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te laten verbeteren, alsook om al je gegevens te laten verwijderen. Dat kan eenvoudig via email naar pauline.dewolf@dekrook.be of via post naar Cvba Waalse Krook, Platteberg 11, 9000 Gent. In dat geval vragen we je wel een kopie van de voor-en achterzijde van je identiteitskaart toe te voegen, om er zeker van te zijn dat we geen gegevens verwijderen en/of aanpassen zonder dat je dit zelf wil.

Als we gegevens verzamelen op basis van toestemming, heb je het recht om die toestemming terug in te trekken. Je hebt ook recht op beperking van de gegevensverwerking en recht op bezwaar.

Je kan ook vragen om volledig te worden verwijderd uit alle databases, je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Hoe laat je je rechten gelden?

Met al je bezwaren, vragen en/of opmerkingen kan je op volgende manieren bij ons terecht:

 • Via email: pauline.dewolf@dekrook.be
 • Via telefoon: 0499384582
 • Via post: Cvba Waalse Krook, Platteberg 11, 9000 Gent

Binnen een maand na ontvangst van het verzoek (behoudens verlenging van deze termijn) zullen wij je informatie verstrekken over het gevolg dat aan je verzoek is gegeven.

Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Deze privacyverklaring bevat de afspraken die er tussen jou en ons bestaan in verband met de aangelegenheden die deze verklaring regelt en vervangt alle eventuele overeenkomsten tussen jou en Comon/cvba Waalse Krook die hiervoor bestonden betreffende deze aangelegenheden.

We behouden ons het recht deze privacyverklaring aan te passen. Aanpassingen worden op onze website gepubliceerd. We adviseren dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.