arrow-downarrow-leftarrow-rightcheckclipboardfacebookgluegoogle-plusimec-whiteinstagramlogo gentimecdekrookbib_liggend_kleingebruik_neglogo ovlsogentpartner-ugentVlaanderen_verbeelding werktselecttwitterpartner-ugentyoutube
Menu

Studienamiddag gebruikspoëzie

Event | 28 februari 2020

Van lijkzang tot strijdlied – Studiemiddag over gebruiksfuncties van Nederlandstalige poëzie door de eeuwen heen.

Studiemiddag Gebruikspoezie

Tijdens deze studiemiddag staat publieks- en gebruikspoëzie centraal. Door de eeuwen heen heeft poëzie een sociale functie in de samenleving en in de publieke ruimte. 

In de lezingen presenteren specialisten in de historische en moderne Nederlandstalige literatuur hun onderzoek. Vervolgens gaan zij met elkaar en met het publiek in gesprek over de sociale gebruiksfunctie van poëzie vanaf de renaissance. Er wordt aandacht besteed aan lyriek en liedcultuur, het gelegenheidskarakter van poëzie (zoals hommage- en opdrachtgedichten) en aan rouwpoëzie. Dit gebeurt aan de hand van gevalstudies uit verschillende perioden van de Nederlandse literatuurgeschiedenis waarbij overeenkomsten en verschillen tussen literaire fenomenen van vroeger en vandaag aan bod komen. 

Gebruikspoezie T Gehoor

Elke lezing vertrekt vanuit een specifieke casus: 

Historisch en hedendaags strijdlied (Renée Vulto en Laurens Ham)

  • Renée Vulto is doctoraatsonderzoeker bij de historische Nederlandse letterkunde aan de UGent. Zij onderzoekt de rol van liederen in de constructie van gemeenschappen in de late achttiende-eeuw. Hierbij kijkt zij hoe de verbeelde gemeenschappen die de lieddichters in liederen wilden creëren, zich tot reële gemeenschappen konden ontwikkelen door het zingen van deze liederen in collectieve praktijken.
  • Laurens Ham is docent Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht, essayist en dichter. Hij werkt onder andere aan een publieksboek over de geschiedenis van Nederlandse protestliedjes sinds 1966 en publiceerde recentelijk onder meer over punk rond 1980, over cultuurkritiek in het werk van Marco Borsato en (samen met Feike Dietz) over het activisme van Kinderen voor Kinderen. 

Lofdichten of hommages (Nina Geerdink en Carl de Strycker) 

  • Nina Geerdink is docent vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Zij publiceerde over schrijvende vrouwen, visuele cultuur, toneel en de wisselwerking tussen literatuur en politiek. Momenteel doet zij onderzoek naar de verdienmogelijkheden van vroegmoderne auteurs en hoe patronage en professioneel auteurschap van de zestiende tot en met de achttiende eeuw naast elkaar bestonden en elkaar beïnvloedden.  
  • Carl De Strycker is directeur van het Poëziecentrum te Gent, taallector bij Nederlandse Letterkunde aan de UGent en docent aan de ULB. Hij promoveerde op een proefschrift over de invloed van de Duitse dichter Paul Celan op de Nederlandstalige poëzie, en redigeerde talloze bundels met Nederlandstalige literatuur en letterkundig onderzoek.

Funeraire gedichten (Kornee van der Haven en Bram Lambrecht)

  • Kornee van der Haven is docent historische Nederlandse letterkunde aan de UGent. Hij publiceerde over vroegmodern theater en poëzie en heeft bijzondere belangstelling voor de maatschappelijke rol van literatuur in de vroegmoderne tijd. Samen met Jürgen Pieters publiceerde hij in 2018 een studie over historische Nederlandstalige poëzie en het fenomeen van de lyrische aanspreking. 
  • Bram Lambrecht is junior postdoctoraal onderzoeker van het FWO bij Nederlandse Literatuur aan de KU Leuven. Hij is gespecialiseerd in de literaire cultuur van het interbellum en moderne Nederlandstalige poëzie. Zijn huidige onderzoeksproject focust op rouwpoëzie in de twintigste en eenentwintigste eeuw.

 

Praktisch

Een samenwerking tussen de onderzoeksgroepen GEMS en POWEZIE (Universiteit Gent) en De Krook.


Meer weten?

Neem een kijkje in het digitale dossier over gebruiks- of publiekspoëzie van Bibliotheek De Krook.