arrow-downarrow-leftarrow-rightcheckclipboardfacebookgluegoogle-plusimec-whiteinstagramlogo gentimecdekrookbib_liggend_kleingebruik_neglogo ovlsogentpartner-ugentVlaanderen_verbeelding werktselecttwitterpartner-ugentyoutube
Menu

Human Rights @ De Krook: Kinderen en jongeren aan het woord

Event | 5 november 2020

Alle kinderen en jongeren hebben het recht om hun stem te laten horen over zaken die hen aanbelangen. De coronacrisis raakt hen. Toch wordt hun perspectief met moeite au sérieux genomen in het publiek debat.

Jongerenovercorona

* Vanaf maandag 26 oktober 2020 schakelt Universiteit Gent voor haar onderwijsactiviteiten over naar code rood. Hierdoor zal dit evenement enkel online doorgaan. Volg het debat mee via de Facebookpagina van De Krook en Bibliotheek De Krook.


Er is weinig aandacht voor de impact van de crisis op hun leven en op de kinderrechten – denk aan onderwijs, spel en vrije tijd, opvang en asiel, hulpverlening of bescherming tegen geweld. 

Daarom besloten het Kinderrechtencommissariaat, het Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie samen een grote enquête bij kinderen en jongeren in Vlaanderen te organiseren met kinderrechten als vertrekpunt. Ze peilden bij 8- tot 17-jarigen naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. De resultaten tonen hoe zij de crisis en de aanpak ervaren en wat hun noden zijn. 

De stem van kinderen en jongeren moet meer ruimte krijgen bij het opstellen en uitvoeren van de coronamaatregelen. Hun perspectief biedt heel wat kansen voor een gedragen beleid in de toekomst. In deze sessie belichten we niet alleen belangrijke inzichten uit het belevingsonderzoek, maar laten we vooral ook kinderen en jongeren aan het woord over hun ideeën.

Voor meer informatie over het onderzoek, zie www.kinderrechtencommissariaat.be/advies/kindperspectief-de-coronacrisis-gebaseerd-op-online-bevraging-jongerenovercorona en www.keki.be/nl/coronakinderrechten.


Sprekers 

  • Ellen Van Vooren is coördinator van het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi). Zij presenteert het belevingsonderzoek. KeKi zet zich dagelijks in voor een solidaire en rechtvaardige samenleving voor alle kinderen en jongeren. Dat doen ze onder andere via het verspreiden en toegankelijk maken van kennis over kinderrechten. 
  • We gaan in gesprek met jongeren van Cachet vzw en de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK)Cachet is een vzw opgericht door en voor jongeren die in een instelling van jeugdzorg of in een pleeggezin hebben gewoond. Zij willen op een positieve manier aan de slag gaan met hun ervaring in de jeugdhulpverlening en gaan daarom in dialoog met elkaar, de wereld rondom hen, hulpverleners én beleid. De Vlaamse Scholierenkoepel is dé organisatie van, voor en door alle scholieren in het Vlaamse middelbaar onderwijs. VSK wil de stem van scholieren overal laten meetellen, in de eerste plaats op school en bij het beleid. Daarnaast luisteren we ook naar Marjolein Acke (13j). Zij is Kinderburgemeester in Gent. Het is belangrijk voor haar dat kinderen gehoord worden door volwassenen én door hun leeftijdsgenoten, en laat daarom alvast haar eigen stem horen voor een leefbare stad. Ook haar broers Elewout (12) en Florian (15) delen graag wat de coronamaatregelen met hen doen. 
  • Prof. Wendy De Bondt is hoogleraar aan de UGent, faculteit Rechten & Criminologie, verbonden aan het Institute for International Research on Criminal Policy (ICRP) en het Human Rights Centre (HRC) van de UGent. In haar onderwijs, onderzoek en publicaties over onder andere het jeugd(straf)recht nemen kinderrechten een centrale plaats in. Zij modereert het gesprek met de jongeren. 
  • Elise BlondeelHeleen Lauwereys en Sara Lembrechts zijn als onderzoekers verbonden aan het HRC en nemen de praktische organisatie van de avond op zich. Het recht van kinderen en jongeren om gehoord te worden krijgt een belangrijke plaats in hun onderzoek, respectievelijk over kinderrechten in zaken van internationale kinderontvoering (Elise, HRC/ICRP), een kinderrechtenbenadering in de straftoemeting aan ouders (Heleen, HRC/ICRP) en kinderrechten in Belgische asielprocedures (Sara, HRC/Onderzoeksgroep Migratierecht).

  

Praktisch

  • Waar? Online via de Facebookpagina van De Krook en Bibliotheek De Krook
  • Wanneer? Donderdag 5 november 2020 
  • Hoe laat? 19u30 tot 21u00 

Evenement georganiseerd door het Human Rights Centre van Universiteit Gent in samenwerking met Bibliotheek De Krook en Vormingplus Gent-Eeklo.

Logos Hr @ De Krook